3 “เครื่อง” เรื่องสุขภาพที่โรงงานต้องมีติดไว้

“โรงงาน” นั้นเป็นสถานที่ผู้คนมารวมตัวกันมากมาย เพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเอง  โดยโรงงานนั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ มากมาย  ให้เราเห็น กันมากมายซึ่งบางเครื่องเราอาจจะรู้จักและอาจจะไม่รู้จักกัน และวันนี้เราจึงอยากจะแนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพให้หลาย ๆ คนได้รู้จักกันนะครับ เผื่อเอาไว้เป้นความรู้ และ นำมาใช้กับบ้านเราได้ 

เครื่องวัดความชื้น 

เริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวอย่างความชื้นเลยครับ โดยปกติแล้ว ความชื้นของคนเรานั้นควรอยู่ที่  25 องศาเซลเซียส โดยมนุษย์เรานั้นจะเริ่ม หายใจไม่สะดวก อึดอัด และบางคนอาจจะเกิดอาการหมดสติเลยก็ได้ และสำหรับโรงงานไหนที่มีค่าความชื่นไม่มั่นคง เพราะด้วยลักษณะของโรงงาน ดังนั้น เครื่องวัดความชื้น นั้นจึงเป็นตัวช่วยในการวัดอุณหภูมิ โดย เครื่องวัดความชื้น นั้นจะคอยบอกค่าความชื้นในอากาศ ให้เราทราบนั้นเอง 

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่ในวงการแพทย์เท่านั้น แต่ในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีเครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ไว้ที่โรงงานด้วยเช่นกัน นั้นก็เพราะว่าเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนนั้นจะคอยบอกค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในปัจจุบัน  โดยระดับออกซิเจนของมนุษย์นั้นควรอยู่ที่ 21 % ถ้าน้อยกว่านั้นอาจะเกิดปัญหาภาวะพร่องออกซิเจน และ นอกจานั้นเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนนั้นช่วยป้องกันการระเบิดจากในกรณีที่ แก๊สรั่ว ได้ด้วยนะครับ 

เครื่องวัดความชื้น

เครื่องมือวัดฝุ่นละออง 

เครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพในโรงงานนั้นคือ เครื่องมือวัดฝุ่นละออง ที่คอยวัดค่าฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศ โดยฝุ่นนั้นมีขนาดเล็กมาก การจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นในโรงงานที่มีการปล่อยไอเสียมาตลอดเวลา การมีเครื่องมือวัดฝุ่นละอองจะช่วยในเรื่องสุขภาพของพนักงานในด้านระบบทางเดินหายใจได้ด้วยนะครับ 

นี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกติดตั้งในโรงงานเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน และ เพื่อสุขภาพของพนักงานนะครับ โดยแต่ละโรงงานอาจจะไม่มีเครื่องมือทุกชนิดที่กล่าวมา เพราะว่าลักษณะงานไม่ตรงกับเครื่องมือต่าง ๆ ก็ได้นะครับ