ตัวอย่างของพลังงานทางเลือก

พลังงานทางเลือกมีมากมายในปัจจุบัน ซึ่งมนุษย์มักเลือกใช้พลังงานส่วนนี้มาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่พลังงานที่มีการดึงมาใช้จากพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของไบโอแมส โดยพลังงานทดแทนเหล่านี้เป็นพลังงานที่มาจากแหล่งธรรมชาติ 100% จึงมั่นใจได้ว่าเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน  จากเดิมแต่ก่อนที่มีการใช้พลังงานกากน้ำมันปิโตรเลียมหรือพลังงานถ่านหินจากฟอสซิลต่าง ๆ จะทำให้ก่อเกิดมลพิษและสารตกค้างจากกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและการนำไปใช้งาน เกิดเป็นเขม่าควันหรือไอเสียต่าง ๆ ที่อาจเล็ดรอดออกสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจเกิดสภาวะย่ำแย่ ราคาเชื่อเพลิงมีราคาดีดตัวสูงขึ้น จนเกิดผลกระทบระดับมหภาคกับธุรกิจในวงกว้าง จึงมีการหันมาใช้พลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลงดังกล่าว นอกจากนี้เหล่านักธุรกิจที่สร้างพลังงานทางเลือกไว้ใช้เองยังมองหาพลังงานในธรรมชาติที่มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จบ มาใช้เป็นพลังงานทางเลือก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานแม้เศรษฐกิจจะเจอวิกฤตใดก็ตาม ก็จะสามารฝ่าฝันและข้ามผ่านทุกปัญหาไปได้   ตัวอย่างของพลังงานทางเลือก  ตัวอย่างพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยม นั่นก็คือพลังงานน้ำ ที่มีการนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการไหลตามกฎแรงดึงดูดจากการตกจากที่สูงไหลสู่ที่ต่ำของกระแสน้ำ โดยจะทำให้น้ำเกิดการสร้างพลังงานจลน์หรือพลังงานกลจากการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ จนสามารถก่อตั้งเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้เลย ในพื้นที่ที่มีน้ำในปริมาณมาก ๆ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นต้น  การใช้พลังงานลมมาเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้า นั้นอาศัยหลักการพัดพาของลมในแต่ละทิศทาง เพื่อให้กังหันลมที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีการหมุนเวียนเคลื่อนที่ จนสามารถปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมา ซึ่งในขณะที่ใบพัดของกังหันลมหมุน จะทำให้แขนของกังหันลมสร้างพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมแล้ว จะเปลี่ยนพลังงานรูปแบบนี้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป ซึ่งถ้ากังหันลมมีขนาดที่ใหญ่ก็จะสามารถรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มากจนเพียงพอต่อการใช้งานได้ เช่น ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นภูมิประเทศที่ไม่มีตึกสูง อากาศปลอดโปร่งและถือว่ามีบริเวณที่ว่างที่จะสามารถให้ลมดำเนินการพัดผ่านกังหันลมได้ง่าย จนสามารถตั้งเป็นจุดชมวิวหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับสถานที่นั้น ๆ ได้อีกด้วย นับว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว 

Continue Reading →